Powołanie komisji rekrutacyjnej


Zarządzenie nr 4

Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim

z dnia 24.02.2014

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
do Publicznego Przedszkola Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim na rok szkolnym 2014/2015

Na podstawie art.20zb ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 z póź.zm.) w związku z art. 6 ust.3 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz.7) Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim zarządza, co następuje:

§ 1.

Powołuje się komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/2015 w następującym składzie:

  1. Beata Tumułka - przewodniczący komisji;

  2. Magdalena Tatys - członek komisji;

  3. Katarzyna Jezusek - członek komisji;

  4. Sonia Wiktor - członek komisji;

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Publicznego Przedszkola Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim oraz przez umieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacja wytworzona przez:
Gabriela Adamczyk , w dniu:  26‑02‑2014 19:02:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Adamczyk , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
26‑02‑2014 19:03:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive