Terminy rekrutacji


Zarządzenie nr 2

Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2w Wodzisławiu Śląskim

z dnia 04.03.2015

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym
do
Publicznego Przedszkola Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim na rok szkolnym 2015/2016

Na podstawie art.6 ust.2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz.7 ze zmianami), w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Wodzisławia Śląskiego, Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim zarządza, co następuje:

§ 1.

Określa się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego do Publicznego Przedszkola Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim na rok szkolny 2015/2016:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosku wraz z załącznikami

od godz. 8.00. 16.03.2015r.

do godz.16.00 27.03.2015r.

od 25 do 29.05.2015r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do 31.03.2015r. do godz.16.00

do 08.06.2015r.
do godz.16.00.

3.

Potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata woli przyjęcia do przedszkola

od 01.04. do 10.04.2015r.
do godz.16.00.

4.

Podanie do publicznej wiadomości

listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych

15.04. 2015r. do godz.16.00.

do 13.07.2015r.
do godz.16.00.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Publicznego Przedszkola Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim oraz przez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacja wytworzona przez:
Gabriela Adamczyk , w dniu:  26‑02‑2014 19:01:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Adamczyk , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
11‑03‑2015 14:56:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive