Kryteria rekrutacji


Zarządzenie nr 2

Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim

z dnia 24.02.2014r.

w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów za kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim na rok szkolnym 2014/2015

Na podstawie art.6 ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz.7), w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Wodzisławia Śląskiego, Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim zarządza, co następuje:

§ 1.

Określa się następujące kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/2015 oraz odpowiadające im liczby punktów:

1) kandydat dwóch pracujących rodziców - 6 pkt;

2) kontynuacja edukacji przedszkolnej w danym przedszkolu przez rodzeństwo kandydata ubiegającego się o przyjęcie do przedszkola - 3 pkt;

3) odległość przedszkola od miejsca zamieszkania kandydata, liczona wzdłuż

najkrótszej drogi umożliwiającej dojazd do przedszkola:

a) do 1 km - 3 pkt;

b) w przedziale powyżej 1 km do 2 km - 2 pkt;

c) powyżej 2 km - 1 pkt;

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego o przyjęciu kandydata do przedszkola , decyduje kolejność zgłoszenia

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Publicznego Przedszkola Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim oraz przez umieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacja wytworzona przez:
Gabriela Adamczyk , w dniu:  26‑02‑2014 18:59:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Adamczyk , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
26‑02‑2014 19:04:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive